Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Kerte og Omegns Vandværk   Prøve udtaget: 20-10-2016 14:00:00
Analyse Rapport: AR-16-CA-00479300-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Aggressiv kuldioxid 835-2015-80254955 < 5 mg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2015-80254955 Ja
Ammonium (NH4) 835-2015-80254955 < 0,005 mg/l
Arsen (As) 835-2015-80254955 1.2 µg/l
Calcium (Ca) 835-2015-80254955 82 mg/l
Chlorid 835-2015-80254955 23 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2015-80254955 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2015-80254955 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2015-80254955 3.7 mg Pt/l
Fluorid 835-2015-80254955 0.33 mg/l
Hårdhed, total 835-2015-80254955 14 °dH
Hydrogencarbonat 835-2015-80254955 288 mg/l
Iltindhold 835-2015-80254955 9.6 mg/l
Inddampningsrest 835-2015-80254955 340 mg/l
Jern (Fe) 835-2015-80254955 < 0,01 mg/l
Kalium (K) 835-2015-80254955 3.3 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2015-80254955 < 1 CFU/ml
Kimtal ved 37°C 835-2015-80254955 < 1 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2015-80254955 55 mS/m
Magnesium (Mg) 835-2015-80254955 10 mg/l
Mangan (Mn) 835-2015-80254955 < 0,002 mg/l
Natrium (Na) 835-2015-80254955 17 mg/l
Nitrat (NO3) 835-2015-80254955 1.2 mg/l
Nitrit 835-2015-80254955 < 0,001 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2015-80254955 1.4 mg/l
1 2  Side 1 af 2 (34 linier)