Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Ny Fløng Vandværk a.m.b.a.   Prøve udtaget: 11/25/2016 9:00:00 AM
Analyse Rapport: AR-16-CA-00491878-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2016-80383722 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2016-80383722 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2016-80383722 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2016-80383722 > 11 mg/l
Jern (Fe) 835-2016-80383722 0.020 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2016-80383722 3 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2016-80383722 93 mS/m
Nikkel (Ni) 835-2016-80383722 4.8 µg/l
pH 835-2016-80383722 7.6 pH
Prøvens farve 835-2016-80383722 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2016-80383722 Klar
Prøvens lugt 835-2016-80383722 Ingen
Prøvens smag 835-2016-80383722 Normal
Temperatur 835-2016-80383722 10.4 °C
1  Side 1 af 1 (14 linier)