Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Fællespumpestationen Skellerup Enge A.m.b.a.   Prøve udtaget: 12/21/2016 11:10:00 AM
Analyse Rapport: AR-16-CA-00500823-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Aggressiv kuldioxid 835-2016-80384151 < 5 mg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2016-80384151 Ja
Ammonium (NH4) 835-2016-80384151 0.005 mg/l
Calcium (Ca) 835-2016-80384151 62 mg/l
Chlorid 835-2016-80384151 53 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2016-80384151 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2016-80384151 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2016-80384151 4.2 mg Pt/l
Fluorid 835-2016-80384151 0.43 mg/l
Hårdhed, total 835-2016-80384151 11 °dH
Hydrogencarbonat 835-2016-80384151 278 mg/l
Iltindhold 835-2016-80384151 7.5 mg/l
Inddampningsrest 835-2016-80384151 410 mg/l
Jern (Fe) 835-2016-80384151 0.028 mg/l
Kalium (K) 835-2016-80384151 4.1 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2016-80384151 3 CFU/ml
Kimtal ved 37°C 835-2016-80384151 < 1 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2016-80384151 68 mS/m
Magnesium (Mg) 835-2016-80384151 11 mg/l
Mangan (Mn) 835-2016-80384151 < 0,002 mg/l
Natrium (Na) 835-2016-80384151 65 mg/l
Nitrat (NO3) 835-2016-80384151 1.8 mg/l
Nitrit 835-2016-80384151 < 0,001 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2016-80384151 1.2 mg/l
pH 835-2016-80384151 7.6 pH
1 2  Side 1 af 2 (33 linier)