Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Fællespumpestationen Skellerup Enge A.m.b.a.   Prøve udtaget: 12/21/2016 11:15:00 AM
Analyse Rapport: AR-17-CA-00500820-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
6:2 FTS (Fluortelomersulfonat) 835-2016-80407010 < 0,005 µg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2016-80407010 Ja
PFBA (Perfluorbutansyre) 835-2016-80407010 < 0,002 µg/l
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) 835-2016-80407010 < 0,001 µg/l
PFDA (Perfluordekansyre) 835-2016-80407010 < 0,002 µg/l
PFHpA (Perfluorheptansyre) 835-2016-80407010 < 0,001 µg/l
PFHxA (Perfluorhexansyre) 835-2016-80407010 < 0,005 µg/l
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) 835-2016-80407010 < 0,001 µg/l
PFNA (Perfluornonansyre) 835-2016-80407010 < 0,001 µg/l
PFOA (Perfluoroktansyre) 835-2016-80407010 < 0,001 µg/l
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) 835-2016-80407010 < 0,001 µg/l
PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) 835-2016-80407010 < 0,001 µg/l
PFPeA (Perfluorpentansyre) 835-2016-80407010 < 0,005 µg/l
Sum af PFAS 835-2016-80407010 # µg/l
1  Side 1 af 1 (14 linier)