Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Hesselager Vandværk amba.   Prøve udtaget: 06-01-2017 07:45:00
Analyse Rapport: AR-17-CA-00503867-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2016-80407576 Ja
Ammonium (NH4) 835-2016-80407576 0.026 mg/l
Chlorid 835-2016-80407576 17 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2016-80407576 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2016-80407576 < 1 MPN/100 ml
Fluorid 835-2016-80407576 0.25 mg/l
Jern (Fe) 835-2016-80407576 0.014 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2016-80407576 2 CFU/ml
Kimtal ved 37°C 835-2016-80407576 < 1 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2016-80407576 56 mS/m
Mangan (Mn) 835-2016-80407576 < 0,002 mg/l
Nitrat (NO3) 835-2016-80407576 3.6 mg/l
Nitrit 835-2016-80407576 0.004 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2016-80407576 1.3 mg/l
pH 835-2016-80407576 7.6 pH
Prøvens farve 835-2016-80407576 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2016-80407576 Klar
Prøvens lugt 835-2016-80407576 Ingen
Prøvens smag 835-2016-80407576 Normal
Temperatur 835-2016-80407576 9.3 °C
1  Side 1 af 1 (20 linier)