Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Drastrup Mark Vandværk   Prøve udtaget: 1/6/2017 8:35:00 AM
Analyse Rapport: AR-17-CA-00503886-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Aggressiv kuldioxid 835-2016-80432305 < 5 mg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2016-80432305 Ja
Ammonium (NH4) 835-2016-80432305 0.025 mg/l
Calcium (Ca) 835-2016-80432305 74 mg/l
Chlorid 835-2016-80432305 21 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2016-80432305 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2016-80432305 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2016-80432305 < 1 mg Pt/l
Fluorid 835-2016-80432305 0.23 mg/l
Hårdhed, total 835-2016-80432305 12 °dH
Hydrogencarbonat 835-2016-80432305 212 mg/l
Iltindhold 835-2016-80432305 11.1 mg/l
Inddampningsrest 835-2016-80432305 310 mg/l
Jern (Fe) 835-2016-80432305 0.20 mg/l
Kalium (K) 835-2016-80432305 1.8 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2016-80432305 14 CFU/ml
Kimtal ved 37°C 835-2016-80432305 < 1 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2016-80432305 48 mS/m
Magnesium (Mg) 835-2016-80432305 5.2 mg/l
Mangan (Mn) 835-2016-80432305 0.018 mg/l
Natrium (Na) 835-2016-80432305 11 mg/l
Nitrat (NO3) 835-2016-80432305 < 0,3 mg/l
Nitrit 835-2016-80432305 0.003 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2016-80432305 0.78 mg/l
pH 835-2016-80432305 7.7 pH
1 2  Side 1 af 2 (33 linier)