Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Kerte og Omegns Vandværk   Prøve udtaget: 1/20/2017 9:50:00 AM
Analyse Rapport: AR-17-CA-00508048-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2016-80416527 Ja
Arsen (As) 835-2016-80416527 1.2 µg/l
Bor (B) 835-2016-80416527 53 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2016-80416527 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2016-80416527 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2016-80416527 9.4 mg/l
Jern (Fe) 835-2016-80416527 0.013 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2016-80416527 < 1 CFU/ml
Kobolt (Co) 835-2016-80416527 < 0,04 µg/l
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2016-80416527 56 mS/m
Nikkel (Ni) 835-2016-80416527 0.92 µg/l
pH 835-2016-80416527 7.6 pH
Prøvens farve 835-2016-80416527 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2016-80416527 Klar
Prøvens lugt 835-2016-80416527 Ingen
Prøvens smag 835-2016-80416527 Normal
Temperatur 835-2016-80416527 5.3 °C
1  Side 1 af 1 (17 linier)