Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Bøsøre Vandværk   Prøve udtaget: 1/23/2017 7:00:00 AM
Analyse Rapport: AR-17-CA-00508301-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2016-80407566 Ja
Ammonium (NH4) 835-2016-80407566 0.089 mg/l
Chlorid 835-2016-80407566 82 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2016-80407566 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2016-80407566 < 1 MPN/100 ml
Fluorid 835-2016-80407566 0.88 mg/l
Jern (Fe) 835-2016-80407566 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2016-80407566 < 1 CFU/ml
Kimtal ved 37°C 835-2016-80407566 < 1 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2016-80407566 87 mS/m
Mangan (Mn) 835-2016-80407566 < 0,002 mg/l
Nitrat (NO3) 835-2016-80407566 19 mg/l
Nitrit 835-2016-80407566 < 0,001 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2016-80407566 0.98 mg/l
pH 835-2016-80407566 7.4 pH
Prøvens farve 835-2016-80407566 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2016-80407566 Klar
Prøvens lugt 835-2016-80407566 Ingen
Prøvens smag 835-2016-80407566 Normal
Sulfat (SO4) 835-2016-80407566 33 mg/l
Temperatur 835-2016-80407566 10.2 °C
Total Phosphor 835-2016-80407566 0.034 mg/l
1  Side 1 af 1 (22 linier)