Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Ny Fløng Vandværk a.m.b.a.   Prøve udtaget: 3/16/2017 10:23:00 AM
Analyse Rapport: AR-17-CA-00525122-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2016-80329851 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2016-80329851 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2016-80329851 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2016-80329851 10.5 mg/l
Jern (Fe) 835-2016-80329851 0.010 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2016-80329851 < 1 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2016-80329851 86 mS/m
Nikkel (Ni) 835-2016-80329851 3.4 µg/l
pH 835-2016-80329851 7.8 pH
Prøvens farve 835-2016-80329851 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2016-80329851 Klar
Prøvens lugt 835-2016-80329851 Ingen
Prøvens smag 835-2016-80329851 Normal
Temperatur 835-2016-80329851 7.9 °C
1  Side 1 af 1 (14 linier)