Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Kerte og Omegns Vandværk   Prøve udtaget: 4/7/2017 10:40:00 AM
Analyse Rapport: AR-17-CA-00532925-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2016-80416638 Ja
Arsen (As) 835-2016-80416638 1.4 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2016-80416638 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2016-80416638 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2016-80416638 10.0 mg/l
Jern (Fe) 835-2016-80416638 0.070 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2016-80416638 < 1 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2016-80416638 56 mS/m
pH 835-2016-80416638 7.7 pH
Prøvens farve 835-2016-80416638 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2016-80416638 Klar
Prøvens lugt 835-2016-80416638 Ingen
Prøvens smag 835-2016-80416638 Normal
Temperatur 835-2016-80416638 9.3 °C
1  Side 1 af 1 (14 linier)