Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Ny Fløng Vandværk a.m.b.a.   Prøve udtaget: 5/29/2017 12:30:00 PM
Analyse Rapport: AR-17-CA-00548354-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2016-80406327 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2016-80406327 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2016-80406327 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2016-80406327 11.0 mg/l
Jern (Fe) 835-2016-80406327 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2016-80406327 94 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2016-80406327 94 mS/m
Nikkel (Ni) 835-2016-80406327 4.4 µg/l
pH 835-2016-80406327 7.5 pH
Prøvens farve 835-2016-80406327 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2016-80406327 Klar
Prøvens lugt 835-2016-80406327 Ingen
Prøvens smag 835-2016-80406327 Normal
Temperatur 835-2016-80406327 14.0 °C
1  Side 1 af 1 (14 linier)