Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Ny Fløng Vandværk a.m.b.a.   Prøve udtaget: 8/7/2017 8:45:00 AM
Analyse Rapport: AR-17-CA-00572592-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2016-80406304 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2016-80406304 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2016-80406304 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2016-80406304 10.0 mg/l
Jern (Fe) 835-2016-80406304 0.016 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2016-80406304 < 1 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2016-80406304 96 mS/m
Nikkel (Ni) 835-2016-80406304 4.6 µg/l
pH 835-2016-80406304 7.5 pH
Prøvens farve 835-2016-80406304 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2016-80406304 Klar
Prøvens lugt 835-2016-80406304 Ingen
Prøvens smag 835-2016-80406304 Normal
Temperatur 835-2016-80406304 17.4 °C
1  Side 1 af 1 (14 linier)