Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Kegnæs Vandværk   Prøve udtaget: 9/18/2017 7:55:00 AM
Analyse Rapport: AR-17-CA-00588370-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2015-80321412 Ja
Arsen (As) 835-2015-80321412 0.57 µg/l
Bor (B) 835-2015-80321412 130 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2015-80321412 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2015-80321412 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2015-80321412 7.0 mg/l
Jern (Fe) 835-2015-80321412 0.021 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2015-80321412 < 1 CFU/ml
Kobolt (Co) 835-2015-80321412 0.17 µg/l
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2015-80321412 92 mS/m
Nikkel (Ni) 835-2015-80321412 < 0,03 µg/l
pH 835-2015-80321412 7.5 pH
Prøvens farve 835-2015-80321412 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2015-80321412 Klar
Prøvens lugt 835-2015-80321412 Ingen
Prøvens smag 835-2015-80321412 Normal
Temperatur 835-2015-80321412 16.5 °C
1  Side 1 af 1 (17 linier)