Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Kerte og Omegns Vandværk   Prøve udtaget: 9/19/2017 12:30:00 PM
Analyse Rapport: AR-17-CA-00589250-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2017-80485645 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2017-80485645 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2017-80485645 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2017-80485645 9.3 mg/l
Jern (Fe) 835-2017-80485645 0.013 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2017-80485645 < 1 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2017-80485645 58 mS/m
pH 835-2017-80485645 7.6 pH
Prøvens farve 835-2017-80485645 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2017-80485645 Klar
Prøvens lugt 835-2017-80485645 Ingen
Prøvens smag 835-2017-80485645 Normal
Temperatur 835-2017-80485645 14.1 °C
1  Side 1 af 1 (13 linier)