Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Kegnæs Vandværk   Prøve udtaget: 9/18/2017 8:13:00 AM
Analyse Rapport: AR-17-CA-00588375-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Aggressiv kuldioxid 835-2017-80506603 < 5 mg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2017-80506603 Ja
Ammonium (NH4) 835-2017-80506603 0.019 mg/l
Calcium (Ca) 835-2017-80506603 130 mg/l
Chlorid 835-2017-80506603 64 mg/l
Chloridazon 835-2017-80506603 < 0,01 µg/l
Chloridazon, desphenyl- 835-2017-80506603 < 0,01 µg/l
Chloridazon, methyl-desphenyl- 835-2017-80506603 < 0,01 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2017-80506603 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2017-80506603 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2017-80506603 6.0 mg Pt/l
Fluorid 835-2017-80506603 0.35 mg/l
Hårdhed, total 835-2017-80506603 22 °dH
Hydrogencarbonat 835-2017-80506603 398 mg/l
Iltindhold 835-2017-80506603 6.5 mg/l
Inddampningsrest 835-2017-80506603 500 mg/l
Jern (Fe) 835-2017-80506603 < 0,01 mg/l
Kalium (K) 835-2017-80506603 4.7 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2017-80506603 < 1 CFU/ml
Kimtal ved 37°C 835-2017-80506603 < 1 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2017-80506603 92 mS/m
Magnesium (Mg) 835-2017-80506603 18 mg/l
Mangan (Mn) 835-2017-80506603 < 0,002 mg/l
Natrium (Na) 835-2017-80506603 39 mg/l
Nitrat (NO3) 835-2017-80506603 4.7 mg/l
1 2  Side 1 af 2 (36 linier)