Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Kvorning Vandværk   Prøve udtaget: 9/26/2017 10:45:00 AM
Analyse Rapport: AR-17-CA-00591929-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2017-80457174 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2017-80457174 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2017-80457174 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2017-80457174 8.5 mg/l
Jern (Fe) 835-2017-80457174 0.016 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2017-80457174 < 1 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2017-80457174 37 mS/m
pH 835-2017-80457174 7.7 pH
Prøvens farve 835-2017-80457174 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2017-80457174 Klar
Prøvens lugt 835-2017-80457174 Ingen
Prøvens smag 835-2017-80457174 Normal
Temperatur 835-2017-80457174 12.3 °C
1  Side 1 af 1 (13 linier)