Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Ullerslev Vandværk   Prøve udtaget: 9/27/2017 8:45:00 AM
Analyse Rapport: AR-17-CA-00592390-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2017-80484293 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2017-80484293 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2017-80484293 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2017-80484293 9.5 mg/l
Jern (Fe) 835-2017-80484293 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2017-80484293 210 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2017-80484293 95 mS/m
pH 835-2017-80484293 7.2 pH
Prøvens farve 835-2017-80484293 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2017-80484293 Klar
Prøvens lugt 835-2017-80484293 Ingen
Prøvens smag 835-2017-80484293 Normal
Temperatur 835-2017-80484293 13.0 °C
1  Side 1 af 1 (13 linier)