Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Kvorning Vandværk   Prøve udtaget: 9/26/2017 10:30:00 AM
Analyse Rapport: AR-17-CA-00592064-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2017-80457175 Ja
Ammonium (NH4) 835-2017-80457175 0.030 mg/l
Chlorid 835-2017-80457175 20 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2017-80457175 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2017-80457175 < 1 MPN/100 ml
Fluorid 835-2017-80457175 0.15 mg/l
Jern (Fe) 835-2017-80457175 0.026 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2017-80457175 < 1 CFU/ml
Kimtal ved 37°C 835-2017-80457175 < 1 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2017-80457175 36 mS/m
Mangan (Mn) 835-2017-80457175 0.13 mg/l
Nitrat (NO3) 835-2017-80457175 < 0,3 mg/l
Nitrit 835-2017-80457175 0.002 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2017-80457175 0.95 mg/l
pH 835-2017-80457175 7.8 pH
Prøvens farve 835-2017-80457175 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2017-80457175 Klar
Prøvens lugt 835-2017-80457175 Ingen
Prøvens smag 835-2017-80457175 Normal
Sulfat (SO4) 835-2017-80457175 41 mg/l
Temperatur 835-2017-80457175 9.1 °C
Total Phosphor 835-2017-80457175 0.027 mg/l
1  Side 1 af 1 (22 linier)