Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Vivild Vandværk   Prøve udtaget: 10/2/2017 11:00:00 AM
Analyse Rapport: AR-17-CA-00593917-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2016-80400436 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2016-80400436 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2016-80400436 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2016-80400436 10.2 mg/l
Jern (Fe) 835-2016-80400436 0.10 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2016-80400436 8 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2016-80400436 39 mS/m
pH 835-2016-80400436 7.5 pH
Prøvens farve 835-2016-80400436 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2016-80400436 Klar
Prøvens lugt 835-2016-80400436 Ingen
Prøvens smag 835-2016-80400436 Normal
Temperatur 835-2016-80400436 11.7 °C
1  Side 1 af 1 (13 linier)