Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Fællespumpestationen Skellerup Enge A.m.b.a.   Prøve udtaget: 10/2/2017 11:36:00 AM
Analyse Rapport: AR-17-CA-00593955-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Aggressiv kuldioxid 835-2016-80432221 < 5 mg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2016-80432221 Ja
Ammonium (NH4) 835-2016-80432221 < 0,005 mg/l
Calcium (Ca) 835-2016-80432221 63 mg/l
Chlorid 835-2016-80432221 51 mg/l
Chloridazon 835-2016-80432221 < 0,01 µg/l
Chloridazon, desphenyl- 835-2016-80432221 < 0,01 µg/l
Chloridazon, methyl-desphenyl- 835-2016-80432221 < 0,01 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2016-80432221 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2016-80432221 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2016-80432221 3.9 mg Pt/l
Fluorid 835-2016-80432221 0.43 mg/l
Hårdhed, total 835-2016-80432221 11 °dH
Hydrogencarbonat 835-2016-80432221 278 mg/l
Iltindhold 835-2016-80432221 7.2 mg/l
Inddampningsrest 835-2016-80432221 490 mg/l
Jern (Fe) 835-2016-80432221 0.026 mg/l
Kalium (K) 835-2016-80432221 4.1 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2016-80432221 < 1 CFU/ml
Kimtal ved 37°C 835-2016-80432221 < 1 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2016-80432221 69 mS/m
Magnesium (Mg) 835-2016-80432221 11 mg/l
Mangan (Mn) 835-2016-80432221 < 0,002 mg/l
Natrium (Na) 835-2016-80432221 67 mg/l
Nitrat (NO3) 835-2016-80432221 1.8 mg/l
1 2  Side 1 af 2 (36 linier)