Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Vivild Vandværk   Prøve udtaget: 10/5/2017 12:55:00 PM
Analyse Rapport: AR-17-CA-00596002-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2017-80482827 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2017-80482827 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2017-80482827 < 1 MPN/100 ml
Intestinale enterokokker 835-2017-80482827 < 1 CFU/100 ml
Kimtal ved 22°C 835-2017-80482827 5 CFU/ml
Kimtal ved 37°C 835-2017-80482827 1 CFU/ml
Opfølgning til Lab prøvenr: 835-2017-80482827 80400436
Prøvens farve 835-2017-80482827 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2017-80482827 Klar
Prøvens lugt 835-2017-80482827 Ingen
Temperatur 835-2017-80482827 10.6 °C
1  Side 1 af 1 (11 linier)