Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Hesselager Vandværk amba.   Prøve udtaget: 24-10-2017 11:45:00
Analyse Rapport: AR-17-CA-00603335-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2017-80486048 Ja
Arsen (As) 835-2017-80486048 0.10 µg/l
Bor (B) 835-2017-80486048 69 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2017-80486048 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2017-80486048 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2017-80486048 12.7 mg/l
Jern (Fe) 835-2017-80486048 0.013 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2017-80486048 < 1 CFU/ml
Kobolt (Co) 835-2017-80486048 < 0,04 µg/l
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2017-80486048 57 mS/m
Nikkel (Ni) 835-2017-80486048 0.32 µg/l
pH 835-2017-80486048 7.6 pH
Prøvens farve 835-2017-80486048 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2017-80486048 Klar
Prøvens lugt 835-2017-80486048 Ingen
Prøvens smag 835-2017-80486048 Normal
Temperatur 835-2017-80486048 12.7 °C
1  Side 1 af 1 (17 linier)