Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Drastrup Mark Vandværk   Prøve udtaget: 10/27/2017 8:35:00 AM
Analyse Rapport: AR-17-CA-00604632-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2015-80245709 Ja
Arsen (As) 835-2015-80245709 0.26 µg/l
Bor (B) 835-2015-80245709 29 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2015-80245709 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2015-80245709 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2015-80245709 10.6 mg/l
Jern (Fe) 835-2015-80245709 0.13 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2015-80245709 < 1 CFU/ml
Kobolt (Co) 835-2015-80245709 < 0,04 µg/l
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2015-80245709 48 mS/m
Nikkel (Ni) 835-2015-80245709 0.45 µg/l
pH 835-2015-80245709 7.7 pH
Prøvens farve 835-2015-80245709 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2015-80245709 Klar
Prøvens lugt 835-2015-80245709 Ingen
Prøvens smag 835-2015-80245709 Normal
Temperatur 835-2015-80245709 13.7 °C
1  Side 1 af 1 (17 linier)