Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Agerbæk Vandværk A.m.b.a.   Prøve udtaget: 11/17/2017 7:50:00 AM
Analyse Rapport: AR-17-CA-00613158-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Aggressiv kuldioxid 835-2015-80307841 < 5 mg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2015-80307841 Ja
Ammonium (NH4) 835-2015-80307841 < 0,005 mg/l
Calcium (Ca) 835-2015-80307841 32 mg/l
Chlorid 835-2015-80307841 32 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2015-80307841 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2015-80307841 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2015-80307841 < 1 mg Pt/l
Fluorid 835-2015-80307841 0.073 mg/l
Hårdhed, total 835-2015-80307841 7.7 °dH
Hydrogencarbonat 835-2015-80307841 106 mg/l
Iltindhold 835-2015-80307841 8.8 mg/l
Inddampningsrest 835-2015-80307841 230 mg/l
Jern (Fe) 835-2015-80307841 < 0,01 mg/l
Kalium (K) 835-2015-80307841 2.0 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2015-80307841 4 CFU/ml
Kimtal ved 37°C 835-2015-80307841 < 1 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2015-80307841 37 mS/m
Magnesium (Mg) 835-2015-80307841 14 mg/l
Mangan (Mn) 835-2015-80307841 < 0,002 mg/l
Natrium (Na) 835-2015-80307841 19 mg/l
Nitrat (NO3) 835-2015-80307841 20 mg/l
Nitrit 835-2015-80307841 < 0,001 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2015-80307841 0.32 mg/l
pH 835-2015-80307841 7.1 pH
1 2  Side 1 af 2 (33 linier)