Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Kegnæs Vandværk   Prøve udtaget: 11/29/2017 7:29:00 AM
Analyse Rapport: AR-17-CA-00617196-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2017-80473828 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2017-80473828 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2017-80473828 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2017-80473828 6.6 mg/l
Jern (Fe) 835-2017-80473828 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2017-80473828 30 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2017-80473828 92 mS/m
pH 835-2017-80473828 7.6 pH
Prøvens farve 835-2017-80473828 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2017-80473828 Klar
Prøvens lugt 835-2017-80473828 Ingen
Prøvens smag 835-2017-80473828 Normal
Temperatur 835-2017-80473828 11.3 °C
1  Side 1 af 1 (13 linier)