Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Fællespumpestationen Skellerup Enge A.m.b.a.   Prøve udtaget: 12/5/2017 1:23:00 PM
Analyse Rapport: AR-17-CA-00619624-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2017-80497868 Ja
Arsen (As) 835-2017-80497868 1.6 µg/l
Bor (B) 835-2017-80497868 370 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2017-80497868 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2017-80497868 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2017-80497868 7.5 mg/l
Jern (Fe) 835-2017-80497868 0.030 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2017-80497868 3 CFU/ml
Kobolt (Co) 835-2017-80497868 < 0,04 µg/l
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2017-80497868 74 mS/m
Nikkel (Ni) 835-2017-80497868 0.26 µg/l
pH 835-2017-80497868 7.7 pH
Prøvens farve 835-2017-80497868 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2017-80497868 Klar
Prøvens lugt 835-2017-80497868 Ingen
Prøvens smag 835-2017-80497868 Normal
Temperatur 835-2017-80497868 7.9 °C
1  Side 1 af 1 (17 linier)