Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Gjerlev Vandværk   Prøve udtaget: 02-01-2018 12:10:00
Analyse Rapport: AR-18-CA-00627176-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Aggressiv kuldioxid 835-2016-80350765 < 5 mg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2016-80350765 Ja
Ammonium (NH4) 835-2016-80350765 0.017 mg/l
Calcium (Ca) 835-2016-80350765 79 mg/l
Chlorid 835-2016-80350765 27 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2016-80350765 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2016-80350765 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2016-80350765 1.5 mg Pt/l
Fluorid 835-2016-80350765 0.36 mg/l
Hårdhed, total 835-2016-80350765 12 °dH
Hydrogencarbonat 835-2016-80350765 207 mg/l
Iltindhold 835-2016-80350765 10.0 mg/l
Inddampningsrest 835-2016-80350765 320 mg/l
Jern (Fe) 835-2016-80350765 0.011 mg/l
Kalium (K) 835-2016-80350765 1.5 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2016-80350765 6 CFU/ml
Kimtal ved 37°C 835-2016-80350765 < 1 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2016-80350765 51 mS/m
Magnesium (Mg) 835-2016-80350765 5.4 mg/l
Mangan (Mn) 835-2016-80350765 < 0,002 mg/l
Natrium (Na) 835-2016-80350765 11 mg/l
Nitrat (NO3) 835-2016-80350765 8.1 mg/l
Nitrit 835-2016-80350765 0.002 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2016-80350765 0.83 mg/l
pH 835-2016-80350765 7.6 pH
1 2  Side 1 af 2 (33 linier)