Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Hesselager Vandværk amba.   Prøve udtaget: 16-01-2018 11:45:00
Analyse Rapport: AR-18-CA-00631107-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2017-80509898 Ja
Ammonium (NH4) 835-2017-80509898 0.017 mg/l
Chlorid 835-2017-80509898 17 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2017-80509898 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2017-80509898 < 1 MPN/100 ml
Fluorid 835-2017-80509898 0.24 mg/l
Jern (Fe) 835-2017-80509898 0.025 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2017-80509898 2 CFU/ml
Kimtal ved 37°C 835-2017-80509898 < 1 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2017-80509898 57 mS/m
Mangan (Mn) 835-2017-80509898 < 0,002 mg/l
Nitrat (NO3) 835-2017-80509898 3.4 mg/l
Nitrit 835-2017-80509898 0.004 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2017-80509898 1.0 mg/l
pH 835-2017-80509898 7.6 pH
Prøvens farve 835-2017-80509898 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2017-80509898 Klar
Prøvens lugt 835-2017-80509898 Ingen
Prøvens smag 835-2017-80509898 Normal
Temperatur 835-2017-80509898 9.0 °C
1  Side 1 af 1 (20 linier)