Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Hesselager Vandværk amba.   Prøve udtaget: 16-01-2018 11:30:00
Analyse Rapport: AR-18-CA-00631108-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2017-80509569 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2017-80509569 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2017-80509569 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2017-80509569 13.0 mg/l
Jern (Fe) 835-2017-80509569 0.014 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2017-80509569 10 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2017-80509569 56 mS/m
pH 835-2017-80509569 7.6 pH
Prøvens farve 835-2017-80509569 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2017-80509569 Klar
Prøvens lugt 835-2017-80509569 Ingen
Prøvens smag 835-2017-80509569 Normal
Temperatur 835-2017-80509569 5.2 °C
1  Side 1 af 1 (13 linier)