Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Ny Fløng Vandværk a.m.b.a.   Prøve udtaget: 2/1/2018 10:45:00 AM
Analyse Rapport: AR-18-CA-00635993-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2017-80522698 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2017-80522698 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2017-80522698 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2017-80522698 11.5 mg/l
Jern (Fe) 835-2017-80522698 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2017-80522698 < 1 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2017-80522698 96 mS/m
Nikkel (Ni) 835-2017-80522698 3.5 µg/l
pH 835-2017-80522698 7.4 pH
Prøvens farve 835-2017-80522698 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2017-80522698 Klar
Prøvens lugt 835-2017-80522698 Ingen
Prøvens smag 835-2017-80522698 Normal
Temperatur 835-2017-80522698 8.3 °C
1  Side 1 af 1 (14 linier)