Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Laurbjerg Vandværk A.m.b.a.   Prøve udtaget: 21-02-2018 10:54:00
Analyse Rapport: AR-18-CA-00641785-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2017-80497775 Ja
Arsen (As) 835-2017-80497775 0.86 µg/l
Bor (B) 835-2017-80497775 31 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2017-80497775 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2017-80497775 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2017-80497775 9.8 mg/l
Jern (Fe) 835-2017-80497775 0.011 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2017-80497775 4 CFU/ml
Kobolt (Co) 835-2017-80497775 < 0,04 µg/l
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2017-80497775 51 mS/m
Nikkel (Ni) 835-2017-80497775 < 0,03 µg/l
pH 835-2017-80497775 7.7 pH
Prøvens farve 835-2017-80497775 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2017-80497775 Klar
Prøvens lugt 835-2017-80497775 Ingen
Prøvens smag 835-2017-80497775 Normal
Temperatur 835-2017-80497775 5.7 °C
1  Side 1 af 1 (17 linier)