Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Kegnæs Vandværk   Prøve udtaget: 4/12/2018 12:20:00 PM
Analyse Rapport: AR-18-CA-00655832-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2016-80371328 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2016-80371328 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2016-80371328 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2016-80371328 7.0 mg/l
Jern (Fe) 835-2016-80371328 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2016-80371328 < 1 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2016-80371328 91 mS/m
pH 835-2016-80371328 7.5 pH
Prøvens farve 835-2016-80371328 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2016-80371328 Klar
Prøvens lugt 835-2016-80371328 Ingen
Prøvens smag 835-2016-80371328 Normal
Temperatur 835-2016-80371328 8.9 °C
1  Side 1 af 1 (13 linier)