Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Balka Strand Vandværk   Prøve udtaget: 3/22/2018 8:46:00 AM
Analyse Rapport: PR-18-CA-00650324-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Aggressiv kuldioxid 835-2016-80387932 < 5 mg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2016-80387932 Ja
Ammonium (NH4) 835-2016-80387932 < 0,005 mg/l
Calcium (Ca) 835-2016-80387932 110 mg/l
Chlorid 835-2016-80387932 48 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2016-80387932 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2016-80387932 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2016-80387932 < 1 mg Pt/l
Fluorid 835-2016-80387932 0.82 mg/l
Hårdhed, total 835-2016-80387932 20 °dH
Hydrogencarbonat 835-2016-80387932 361 mg/l
Iltindhold 835-2016-80387932 11.9 mg/l
Inddampningsrest 835-2016-80387932 470 mg/l
Jern (Fe) 835-2016-80387932 0.012 mg/l
Kalium (K) 835-2016-80387932 5.7 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2016-80387932 2 CFU/ml
Kimtal ved 37°C 835-2016-80387932 < 1 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2016-80387932 83 mS/m
Magnesium (Mg) 835-2016-80387932 20 mg/l
Mangan (Mn) 835-2016-80387932 < 0,002 mg/l
Natrium (Na) 835-2016-80387932 40 mg/l
Nitrat (NO3) 835-2016-80387932 0.88 mg/l
Nitrit 835-2016-80387932 < 0,001 mg/l
pH 835-2016-80387932 7.8 pH
Prøvens farve 835-2016-80387932 Farveløs
1 2  Side 1 af 2 (32 linier)