Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Strøby Vandværk   Prøve udtaget: 27-03-2018 10:30:00
Analyse Rapport: AR-18-CA-00651552-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Aggressiv kuldioxid 835-2017-80523421 < 5 mg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2017-80523421 Ja
Ammonium (NH4) 835-2017-80523421 0.013 mg/l
Calcium (Ca) 835-2017-80523421 100 mg/l
Chlorid 835-2017-80523421 35 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2017-80523421 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2017-80523421 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2017-80523421 1.5 mg Pt/l
Fluorid 835-2017-80523421 0.57 mg/l
Hårdhed, total 835-2017-80523421 19 °dH
Hydrogencarbonat 835-2017-80523421 317 mg/l
Iltindhold 835-2017-80523421 9.1 mg/l
Inddampningsrest 835-2017-80523421 450 mg/l
Jern (Fe) 835-2017-80523421 < 0,01 mg/l
Kalium (K) 835-2017-80523421 3.9 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2017-80523421 < 1 CFU/ml
Kimtal ved 37°C 835-2017-80523421 < 1 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2017-80523421 73 mS/m
Magnesium (Mg) 835-2017-80523421 20 mg/l
Mangan (Mn) 835-2017-80523421 < 0,002 mg/l
Methan 835-2017-80523421 < 0,005 mg/l
Natrium (Na) 835-2017-80523421 15 mg/l
Nitrat (NO3) 835-2017-80523421 2.7 mg/l
Nitrit 835-2017-80523421 < 0,001 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2017-80523421 1.1 mg/l
1 2  Side 1 af 2 (35 linier)