Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Kerte og Omegns Vandværk   Prøve udtaget: 4/24/2018 9:00:00 AM
Analyse Rapport: AR-18-CA-00660044-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2018-80543557 Ja
Arsen (As) 835-2018-80543557 1.3 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2018-80543557 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2018-80543557 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2018-80543557 9.9 mg/l
Jern (Fe) 835-2018-80543557 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2018-80543557 6 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2018-80543557 58 mS/m
pH 835-2018-80543557 7.6 pH
Prøvens farve 835-2018-80543557 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2018-80543557 Klar
Prøvens lugt 835-2018-80543557 Ingen
Prøvens smag 835-2018-80543557 Normal
Temperatur 835-2018-80543557 8.6 °C
1  Side 1 af 1 (14 linier)