Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Ny Fløng Vandværk a.m.b.a.   Prøve udtaget: 4/25/2018 1:12:00 PM
Analyse Rapport: AR-18-CA-00660709-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2018-80544934 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2018-80544934 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2018-80544934 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2018-80544934 11.4 mg/l
Jern (Fe) 835-2018-80544934 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2018-80544934 20 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2018-80544934 88 mS/m
Nikkel (Ni) 835-2018-80544934 3.3 µg/l
pH 835-2018-80544934 7.7 pH
Prøvens farve 835-2018-80544934 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2018-80544934 Klar
Prøvens lugt 835-2018-80544934 Ingen
Prøvens smag 835-2018-80544934 Normal
Temperatur 835-2018-80544934 10.6 °C
1  Side 1 af 1 (14 linier)