Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Hesselager Vandværk amba.   Prøve udtaget: 02-05-2018 07:15:00
Analyse Rapport: AR-18-CA-00662676-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2017-80509827 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2017-80509827 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2017-80509827 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2017-80509827 11.5 mg/l
Jern (Fe) 835-2017-80509827 0.024 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2017-80509827 1 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2017-80509827 56 mS/m
pH 835-2017-80509827 7.6 pH
Prøvens farve 835-2017-80509827 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2017-80509827 Klar
Prøvens lugt 835-2017-80509827 Ingen
Prøvens smag 835-2017-80509827 Normal
Temperatur 835-2017-80509827 12.2 °C
1  Side 1 af 1 (13 linier)