Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Bøsøre Vandværk   Prøve udtaget: 5/23/2018 7:45:00 AM
Analyse Rapport: AR-18-CA-00669368-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2018-80543881 Ja
Bly (Pb) 835-2018-80543881 0.60 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2018-80543881 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2018-80543881 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2018-80543881 2.0 mg Pt/l
Jern (Fe) 835-2018-80543881 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2018-80543881 10 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2018-80543881 16 µg/l
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2018-80543881 810 µS/cm
Nikkel (Ni) 835-2018-80543881 2.1 µg/l
pH 835-2018-80543881 7.3 pH
Prøvens lugt 835-2018-80543881 Ingen
Prøvens smag 835-2018-80543881 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2018-80543881 Udført
Turbiditet 835-2018-80543881 0.12 FTU
Zink (Zn) 835-2018-80543881 24 µg/l
1  Side 1 af 1 (16 linier)