Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Strøby Vandværk   Prøve udtaget: 25-06-2018 10:00:00
Analyse Rapport: AR-18-CA-00683075-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2018-80569661 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2018-80569661 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2018-80569661 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2018-80569661 8.7 mg/l
Jern (Fe) 835-2018-80569661 0.012 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2018-80569661 18 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2018-80569661 84 mS/m
pH 835-2018-80569661 7.1 pH
Prøvens farve 835-2018-80569661 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2018-80569661 Klar
Prøvens lugt 835-2018-80569661 Ingen
Prøvens smag 835-2018-80569661 Normal
Temperatur 835-2018-80569661 19.0 °C
1  Side 1 af 1 (13 linier)