Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Kvorning Vandværk   Prøve udtaget: 6/25/2018 10:28:00 AM
Analyse Rapport: AR-18-CA-00683036-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2015-80310153 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2015-80310153 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2015-80310153 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2015-80310153 3.7 mg Pt/l
Jern (Fe) 835-2015-80310153 0.18 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2015-80310153 11 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2015-80310153 370 µS/cm
pH 835-2015-80310153 7.7 pH
Prøvetagning efter flush 835-2015-80310153 Udført
Turbiditet 835-2015-80310153 1.2 FTU
1  Side 1 af 1 (10 linier)