Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Løjt Kirkeby Vandværk   Prøve udtaget: 8/14/2018 1:13:00 PM
Analyse Rapport: AR-18-CA-00701850-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2018-80587940 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2018-80587940 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2018-80587940 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2018-80587940 11.0 mg/l
Jern (Fe) 835-2018-80587940 0.051 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2018-80587940 17 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2018-80587940 45 mS/m
pH 835-2018-80587940 7.4 pH
Prøvens farve 835-2018-80587940 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2018-80587940 Klar
Prøvens lugt 835-2018-80587940 Ingen
Prøvens smag 835-2018-80587940 Normal
Temperatur 835-2018-80587940 14.3 °C
1  Side 1 af 1 (13 linier)