Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Ny Fløng Vandværk a.m.b.a.   Prøve udtaget: 8/14/2018 2:30:00 PM
Analyse Rapport: AR-18-CA-00701916-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2017-80538465 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2017-80538465 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2017-80538465 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2017-80538465 8.6 mg/l
Jern (Fe) 835-2017-80538465 0.054 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2017-80538465 370 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2017-80538465 93 mS/m
Nikkel (Ni) 835-2017-80538465 3.2 µg/l
pH 835-2017-80538465 7.5 pH
Prøvens farve 835-2017-80538465 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2017-80538465 Klar
Prøvens lugt 835-2017-80538465 Ingen
Prøvens smag 835-2017-80538465 Normal
Temperatur 835-2017-80538465 21.0 °C
1  Side 1 af 1 (14 linier)