Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Drastrup Mark Vandværk   Prøve udtaget: 8/17/2018 2:35:00 PM
Analyse Rapport: AR-18-CA-00703670-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2018-80598365 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2018-80598365 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2018-80598365 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2018-80598365 9.3 mg/l
Jern (Fe) 835-2018-80598365 0.082 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2018-80598365 10 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2018-80598365 48 mS/m
pH 835-2018-80598365 7.4 pH
Prøvens farve 835-2018-80598365 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2018-80598365 Klar
Prøvens lugt 835-2018-80598365 Ingen
Prøvens smag 835-2018-80598365 Normal
Temperatur 835-2018-80598365 16.4 °C
1  Side 1 af 1 (13 linier)