Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Hesselager Vandværk amba.   Prøve udtaget: 22-08-2018 09:45:00
Analyse Rapport: AR-18-CA-00705400-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2018-80576399 Ja
Arsen (As) 835-2018-80576399 0.068 µg/l
Bor (B) 835-2018-80576399 72 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2018-80576399 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2018-80576399 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2018-80576399 11.9 mg/l
Jern (Fe) 835-2018-80576399 0.014 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2018-80576399 6 CFU/ml
Kobolt (Co) 835-2018-80576399 < 0,04 µg/l
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2018-80576399 57 mS/m
Nikkel (Ni) 835-2018-80576399 < 0,03 µg/l
pH 835-2018-80576399 7.6 pH
Prøvens farve 835-2018-80576399 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2018-80576399 Klar
Prøvens lugt 835-2018-80576399 Ingen
Prøvens smag 835-2018-80576399 Normal
Temperatur 835-2018-80576399 16.4 °C
1  Side 1 af 1 (17 linier)