Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Taulov Vandværk Amba   Prøve udtaget: 9/12/2018 9:45:00 AM
Analyse Rapport: AR-18-CA-00713427-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2018-80608171 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2018-80608171 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2018-80608171 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2018-80608171 10.3 mg/l
Jern (Fe) 835-2018-80608171 0.99 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2018-80608171 98 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2018-80608171 55 mS/m
pH 835-2018-80608171 7.7 pH
Prøvens farve 835-2018-80608171 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2018-80608171 Klar
Prøvens lugt 835-2018-80608171 Ingen
Prøvens smag 835-2018-80608171 Normal
Temperatur 835-2018-80608171 18.4 °C
1  Side 1 af 1 (13 linier)