Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Kegnæs Vandværk   Prøve udtaget: 9/7/2018 10:37:00 AM
Analyse Rapport: AR-18-CA-00711914-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Aggressiv kuldioxid 835-2018-80608459 < 2 mg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2018-80608459 Ja
Ammonium (NH4) 835-2018-80608459 < 0,005 mg/l
Calcium (Ca) 835-2018-80608459 130 mg/l
Chlorid 835-2018-80608459 68 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2018-80608459 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2018-80608459 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2018-80608459 5.3 mg Pt/l
Fluorid 835-2018-80608459 0.35 mg/l
Hårdhed, total 835-2018-80608459 22 °dH
Hydrogencarbonat 835-2018-80608459 396 mg/l
Iltindhold 835-2018-80608459 7.3 mg/l
Inddampningsrest 835-2018-80608459 540 mg/l
Jern (Fe) 835-2018-80608459 0.016 mg/l
Kalium (K) 835-2018-80608459 4.5 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2018-80608459 14 CFU/ml
Kimtal ved 37°C 835-2018-80608459 1 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2018-80608459 89 mS/m
Magnesium (Mg) 835-2018-80608459 16 mg/l
Mangan (Mn) 835-2018-80608459 < 0,002 mg/l
Natrium (Na) 835-2018-80608459 41 mg/l
Nitrat (NO3) 835-2018-80608459 5.1 mg/l
Nitrit 835-2018-80608459 < 0,001 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2018-80608459 2.8 mg/l
pH 835-2018-80608459 7.4 pH
1 2  Side 1 af 2 (33 linier)