Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Balka Strand Vandværk   Prøve udtaget: 9/18/2018 9:18:00 AM
Analyse Rapport: AR-18-CA-00715504-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2018-80002813 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2018-80002813 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2018-80002813 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2018-80002813 10.0 mg/l
Jern (Fe) 835-2018-80002813 0.018 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2018-80002813 < 1 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2018-80002813 82 mS/m
pH 835-2018-80002813 7.8 pH
Prøvens farve 835-2018-80002813 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2018-80002813 Klar
Prøvens lugt 835-2018-80002813 Ingen
Prøvens smag 835-2018-80002813 Normal
Temperatur 835-2018-80002813 17.2 °C
1  Side 1 af 1 (13 linier)