Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Løjt Kirkeby Vandværk   Prøve udtaget: 10/5/2018 12:10:00 PM
Analyse Rapport: AR-18-CA-00722516-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
1,1,1-trichlorethan 835-2018-80588177 < 0,02 µg/l
1,2-dichlorethan 835-2018-80588177 < 0,02 µg/l
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre)) 835-2018-80588177 < 0,01 µg/l
2,6-dichlorbenzosyre 835-2018-80588177 < 0,01 µg/l
4-CPP 835-2018-80588177 < 0,01 µg/l
4-nitrophenol 835-2018-80588177 < 0,01 µg/l
Aggressiv kuldioxid 835-2018-80588177 < 2 mg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2018-80588177 Ja
Ammonium (NH4) 835-2018-80588177 0.012 mg/l
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) 835-2018-80588177 < 0,01 µg/l
Arsen (As) 835-2018-80588177 0.35 µg/l
Atrazin 835-2018-80588177 < 0,01 µg/l
Atrazin, 2-hydroxy- 835-2018-80588177 < 0,01 µg/l
Atrazin, deisopropyl-2-hydroxy- 835-2018-80588177 < 0,01 µg/l
Atrazin, desethyl- 835-2018-80588177 < 0,01 µg/l
Atrazin, desethyl-2-hydroxy- 835-2018-80588177 < 0,01 µg/l
Atrazin, desethyl-desisopropyl- 835-2018-80588177 < 0,01 µg/l
Atrazin, desisopropyl- 835-2018-80588177 < 0,01 µg/l
Atrazin, didealkyl-hydroxy- 835-2018-80588177 < 0,01 µg/l
BAM (2,6-dichlorbenzamid) 835-2018-80588177 < 0,01 µg/l
Bentazon 835-2018-80588177 < 0,01 µg/l
Benzen 835-2018-80588177 < 0,02 µg/l
Bor (B) 835-2018-80588177 15 µg/l
Calcium (Ca) 835-2018-80588177 75 mg/l
Chlorid 835-2018-80588177 22 mg/l
1 2 3  Side 1 af 3 (75 linier)