Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Kvorning Vandværk   Prøve udtaget: 10/16/2018 9:10:00 AM
Analyse Rapport: AR-18-CA-00726356-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2018-80552638 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2018-80552638 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2018-80552638 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2018-80552638 3.3 mg Pt/l
Jern (Fe) 835-2018-80552638 0.17 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2018-80552638 < 1 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2018-80552638 370 µS/cm
pH 835-2018-80552638 7.7 pH
Prøvetagning efter flush 835-2018-80552638 Udført
Turbiditet 835-2018-80552638 1.3 FNU
1  Side 1 af 1 (10 linier)