Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Sydfalster Vandværk A.M.B.A   Prøve udtaget: 10/18/2018 10:50:00 AM
Analyse Rapport: AR-18-CA-00727437-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2018-80602867 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2018-80602867 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2018-80602867 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2018-80602867 5.8 mg Pt/l
Jern (Fe) 835-2018-80602867 0.040 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2018-80602867 90 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2018-80602867 1100 µS/cm
pH 835-2018-80602867 7.2 pH
Prøvens lugt 835-2018-80602867 Ingen
Prøvens smag 835-2018-80602867 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2018-80602867 Udført
Turbiditet 835-2018-80602867 0.43 FNU
1  Side 1 af 1 (12 linier)